องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
   
 

 

 

  วันศุกร์ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขระบบประปา บ้านหนองจอก เพื่อการอุปโภคบริโภค ด้านสุขภาพ และอนามัยที่ดีของประชาชนครับ

  วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ลงพื้นที่สำรวจโครงการพัฒนาพื้นที่หนองบัวดง อำเภอศิลาลาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรของราษฎรครับ

  วันพุธที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ลงพื้นที่สำรวจระบบผลิตประปา บริเวณน้ำประปาไม่ไหล พร้อมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำ เพื่อจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนได้ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงครับ

  วันพุธที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ส่งน้ำประปา&...

 
 
inside ปรองดอง 7 นาที
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง 84 หมู่ที่6 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
โทร/ โทรสาร 045-960592
E- mail: admin@nongbuadong.go.th
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign