องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
   
 

 

 

  วันศุกร์ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ประชุมชี้แจงหาแนวทางแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับพื้นที่ป่าชุมชนดงแดง พร้อมลงพื้นที่สำรวจแนวเขต สปก.กับป่าชุมชนดงแดงครับ

  วันจันทร์ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ส่งน้ำประปา บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 เพื่อการอุปโภคบริโภค ด้านสุขภาพ และอนามัยที่ดีของประชาชนครับ

  วันศุกร์ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ลงพื้นที...

  วันศุกร์ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดำเนินกา...

 
 
inside ปรองดอง 7 นาที
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง 84 หมู่ที่6 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
โทร/ โทรสาร 045-960592
E- mail: admin@nongbuadong.go.th
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign