องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
   
 

 

 

  วันพุธที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 วันต่อต้านยาเสพติดโลก เดินรณรงค์โครงการป้องกันภัยจากยาเสพติด และโครงการต่อต้านการทุจริต

  มอบสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2567

  ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองบัวดง ประจำปี 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนอำเภอศิลาลาด ณ วัดบ้านดงเค็ง ตำบลหนองบัวดง

 
 
inside ปรองดอง 7 นาที
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง 84 หมู่ที่6 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
โทร/ โทรสาร 045-960592
E- mail: admin@nongbuadong.go.th
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign