วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำสถานที่บนบกและในน้ำ (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงจัดงานประเพณีแข่งเรือตำบลหนองบัวดง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือตำบลหนองบัวดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ร่วมงานแข่งเรือตำบลหนองบัวดง จำนวน 100 คนๆละ 130 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานโครงการจัดงานประเพณีเฉลิมฉลอง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างปะผุพร้อมพ่นสีรถใหม่รอบคัน (หัวเก๋ง+ตัวถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง