องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว


หนองบัวดง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวดง กิ่งอำเภศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่ออกกำลังกายของ  มีถนนรอบหนองการสัญจรไปมาสะดวกรอบหนองยังมีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมและตะไคร่ในอนาคตอันไกล้นี้คาดว่าจะเป็นแหล่งท่อนเที่ยวที่ดีและเป็นที่รู้จักอีแห่งของตำบลหนองบัวดงสวนสาธารณะที่ติดกับหนองน้ำยังมีสนามกีฬาให้ประชาชนได้ออกกำลังกายได้อย่างสะดวกทำให้ประชาชนและเยาวชนหลีกพ้นยาเสพติด