องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบ-ปค.1-ปี-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]193
2 ปค.-4-กองการศึกษา-หนองบัวดง-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]288
3 แบบ-ปค.5-กองคลัง-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]169
4 แบบ-ปค.5-กองช่าง-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]326
5 ปค.-5-กองการศึกษา-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]266
6 คำสั่งควบคุมภายใน-ข้อ-6-63-1 [ 25 ธ.ค. 2563 ]210
7 แบบ-ปค.5-กองสวัสดิการฯ-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]184
8 แบบ-ปค.5สำนักงานปลัด-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]184
9 แบบ-ปค.4-กองคลังหนองบัวดง-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]196
10 แบบ-ปค.4สน.งานปลัดหนองบัวดง-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]180
11 แบบ-ปค.45-กองช่าง-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]319
12 บันทึกข้อความควบคุมภายในข้อ-6-ปี-25631 [ 25 ธ.ค. 2563 ]359
13 หนังสือส่งเวียนรายงานแบบ-ปอ.1 [ 25 ธ.ค. 2563 ]212
14 1.ปกรายงานการติดตามประเมินผลคำนำสารบัญภาคผนวก [ 25 ธ.ค. 2563 ]196
15 แบบ-ปค.4-สวัสดิการฯหนองบัวดง-63 [ 22 ธ.ค. 2563 ]181