องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]11
2 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 22 มิ.ย. 2566 ]42
3 ฐานข้อมูลผู้พิการ [ 22 มิ.ย. 2566 ]35
4 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ [ 22 มิ.ย. 2566 ]34
5 ร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 22 มิ.ย. 2566 ]45
6 การส่งเสริมด้านกีฬา [ 21 มิ.ย. 2566 ]75
7 ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา [ 20 มิ.ย. 2566 ]37
8 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2566 ]67
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]43
10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 11 เม.ย. 2566 ]47
11 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]58
12 วันที่ 31 มกราคม 2566 นายอำเภอศิลาลาด นายนพนันท์ บุญคล้าย ตรวจดูโครงการตามพระราชดำริ หนองบัวดง และหนองเม็ก เพื่อจัดทำโครงการสืบสานและต่อยอดต่อไป [ 3 ก.พ. 2566 ]66
13 📣แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมและเชียร์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวช [ 21 ก.ย. 2565 ]99
14 📢📢ประกาศ ประกาศ เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไปโดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี คือ ผู้ปกครอง สามารถลงทะเบียนได้ในเทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอ [ 20 ก.ย. 2565 ]92
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ส.ค. 2565 ]95
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]101
17 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2565 ]179
18 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 2 พ.ค. 2565 ]186
19 ประกาศรายงานผลการติดตาม ประจำปี 2564 [ 15 มี.ค. 2565 ]180
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 8 มี.ค. 2565 ]186
21 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 8 มี.ค. 2565 ]177
22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 6 ต.ค. 2564 ]215
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ย. 2564 ]172
24 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (สอบข้อเขียน) สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ข. (สอบข้อเขียน) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง) [ 3 ก.ย. 2564 ]172
25 📢📢📢 ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ท่านใดที่มีผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิดและต้องการเข้าที่พักคอยและแยกกักตัวจากที่บ้าน ตำบลหนองบัวดง ให้ท่านประสานโรงพยาบาลศิลาลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวดง หรือองค์การบร [ 1 ก.ย. 2564 ]220
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ส.ค. 2564 ]171
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]163
28 ประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง โดยไม่มีกำหนดเปิด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น [ 29 ก.ค. 2564 ]166
29 ประกาศอบต.หนองบัวดง เรื่องการปิดเรียนของศพด.อบต.หนองบัวดงชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.64 ถึงวันที่ 9 ก.ค.64 [ 5 ก.ค. 2564 ]169
30 การส่งเสริมการออกกำลังกายโดย 4 G รพ.สต.ตำบลหนองบัวดง [ 5 ก.ค. 2564 ]188
31 การแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) [ 5 ก.ค. 2564 ]176
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ค. 2564 ]166
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]158
34 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.หนองบัวดง โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 20 เม.ย. 2564 ]170
35 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 19 เม.ย. 2564 ]164
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 10 มี.ค. 2564 ]163
37 ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid 19 [ 7 เม.ย. 2563 ]156
38 ประกาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง กรณีพิเศษเพิ่มเติม [ 3 เม.ย. 2563 ]146
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2563 ]142
40 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งขยะลงในบ่อขยะ หากมีผู้ใดพบเห็นการทิ้งขยะบริเวณรอบปากทางเข้าบ่อขยะและรอบปากบ่อขยะ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 24 มี.ค. 2563 ]152
 
หน้า 1|2