องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ธ.ค. 2566 ]50
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]97
3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 22 มิ.ย. 2566 ]76
4 ฐานข้อมูลผู้พิการ [ 22 มิ.ย. 2566 ]96
5 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ [ 22 มิ.ย. 2566 ]93
6 ร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 22 มิ.ย. 2566 ]122
7 การส่งเสริมด้านกีฬา [ 21 มิ.ย. 2566 ]116
8 ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา [ 20 มิ.ย. 2566 ]66
9 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2566 ]120
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]51
11 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 11 เม.ย. 2566 ]67
12 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]70
13 วันที่ 31 มกราคม 2566 นายอำเภอศิลาลาด นายนพนันท์ บุญคล้าย ตรวจดูโครงการตามพระราชดำริ หนองบัวดง และหนองเม็ก เพื่อจัดทำโครงการสืบสานและต่อยอดต่อไป [ 3 ก.พ. 2566 ]126
14 📣แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมและเชียร์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวช [ 21 ก.ย. 2565 ]114
15 📢📢ประกาศ ประกาศ เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไปโดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี คือ ผู้ปกครอง สามารถลงทะเบียนได้ในเทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอ [ 20 ก.ย. 2565 ]101
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ส.ค. 2565 ]104
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]110
18 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2565 ]190
19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 2 พ.ค. 2565 ]196
20 ประกาศรายงานผลการติดตาม ประจำปี 2564 [ 15 มี.ค. 2565 ]188
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 8 มี.ค. 2565 ]196
22 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 8 มี.ค. 2565 ]187
23 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 6 ต.ค. 2564 ]247
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ย. 2564 ]180
25 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (สอบข้อเขียน) สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ข. (สอบข้อเขียน) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง) [ 3 ก.ย. 2564 ]180
26 📢📢📢 ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ท่านใดที่มีผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิดและต้องการเข้าที่พักคอยและแยกกักตัวจากที่บ้าน ตำบลหนองบัวดง ให้ท่านประสานโรงพยาบาลศิลาลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวดง หรือองค์การบร [ 1 ก.ย. 2564 ]246
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ส.ค. 2564 ]179
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]176
29 ประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง โดยไม่มีกำหนดเปิด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น [ 29 ก.ค. 2564 ]177
30 ประกาศอบต.หนองบัวดง เรื่องการปิดเรียนของศพด.อบต.หนองบัวดงชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.64 ถึงวันที่ 9 ก.ค.64 [ 5 ก.ค. 2564 ]177
31 การส่งเสริมการออกกำลังกายโดย 4 G รพ.สต.ตำบลหนองบัวดง [ 5 ก.ค. 2564 ]197
32 การแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) [ 5 ก.ค. 2564 ]193
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ค. 2564 ]174
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]165
35 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.หนองบัวดง โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 20 เม.ย. 2564 ]180
36 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 19 เม.ย. 2564 ]173
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 10 มี.ค. 2564 ]174
38 ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid 19 [ 7 เม.ย. 2563 ]167
39 ประกาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง กรณีพิเศษเพิ่มเติม [ 3 เม.ย. 2563 ]154
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2563 ]151
 
หน้า 1|2