องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ / ๒๕62 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 2 มี.ค. 2563 ]210
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 2 ม.ค. 2563 ]268
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 3 / 2563 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด อบต. [ 2 ม.ค. 2563 ]567
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 4 / 2563 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองคลัง [ 2 ม.ค. 2563 ]271
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 7 / 2563 เรื่อง การแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 2 ม.ค. 2563 ]217
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 6 / 2563 เรื่อง การแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในกองช่าง [ 2 ม.ค. 2563 ]243
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 2 / 2563 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 2 ม.ค. 2563 ]283
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 8 / 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 2 ม.ค. 2563 ]231