องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 171 / 2562 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองคลัง [ 1 ต.ค. 2562 ]155
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 170 / 2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด อบต [ 1 ต.ค. 2562 ]171
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 172 / 2562 เรื่อง การแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในกองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]166
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 169 / 2562 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 1 ต.ค. 2562 ]146
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 173 / 2562 เรื่อง การแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]108
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 174 / 2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 1 ต.ค. 2562 ]111