องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

 
นายประวัฒิ  เกษสร
กำนันตำบลหนองบัวดง
โทร.088-3705979
 
นายรหัสชัย    คำสอน นางสาวชะบา    พรมคุณ
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1 ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3
โทร.095-6791429 โทร.094-9821185
   
นางสาวอารยา  พรมกา  นายประดิษฐ์    คำสุทธี
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  5
โทร.093-4102787 โทร.089-2307703
   
นายบุญธรรม    แสงศร นายอำนวย    อบเชย
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6 ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7
โทร.088-7037512 โทร.088-7371867
   
นายบุญธรรม    ดำเกลี้ยง นายสมชาย    ช่างสลัก
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  8 ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9
โทร.063-2124814 โทร.065-5314278