องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนหนองบัวดง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 29 พ.ย. 2562 ]177
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 29 พ.ย. 2562 ]169
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนหนองบัวดง [ 12 ธ.ค. 2560 ]130
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ( 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560) [ 23 พ.ย. 2560 ]165
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ที่ 50 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ (31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560) [ 23 พ.ย. 2560 ]186
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง (7 เมษายน พ.ศ. 2560) [ 23 พ.ย. 2560 ]168