องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนสมบูรณ์ ม.2 [ 17 ก.ค. 2566 ]41
2 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงเค็ง ม.9 [ 17 ก.ค. 2566 ]27
3 ราคากลาง วางท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน ม.7 [ 17 ก.ค. 2566 ]27
4 ราคากลางวางท่อส่งน้ำประปา ม.9 [ 17 ก.ค. 2566 ]22
5 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง ม.1 [ 17 ก.ค. 2566 ]24
6 ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองพอก ม.4 ถึงคันไดร์ [ 20 มิ.ย. 2566 ]28
7 ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 [ 20 มิ.ย. 2566 ]30
8 ปะรกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล บ้านหลักด่าน ม.3 [ 20 มี.ค. 2566 ]69
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงแอสฟัสติก ม.3- ม.8 [ 14 ก.พ. 2566 ]68
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงแอสฟัสติก ม.3- ม.7 [ 14 ก.พ. 2566 ]49
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงแอสฟัสติก ม.9 - คันไดร์ [ 14 ก.พ. 2566 ]46
12 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงแอสฟัสติก ม.9-คันไดร์ [ 26 ม.ค. 2566 ]53
13 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนแอสฟัสติก ม.9-คันไดร์ [ 23 ม.ค. 2566 ]54
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางจากบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2566 ]46
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางจากบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตู้ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2566 ]49
16 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านหลักด่าน ม.3 [ 12 ม.ค. 2566 ]45
17 ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล บ้านหลักด่าน ม.3 [ 5 ม.ค. 2566 ]49
18 ปร.4 สนมฟุตซอล ม.3 บ้านหลักด่าน [ 5 ม.ค. 2566 ]46
19 TOR สนามฟุตซอลบ้านหลักด่าน ม.3 [ 5 ม.ค. 2566 ]50
20 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านหลักด่าน ม.3 [ 25 พ.ย. 2565 ]48
21 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอดฟาสติกสาย 2086-อ.ศิลาลาด [ 18 มี.ค. 2564 ]174
22 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟลาสติกคอนกรีต ถนนเชื่อมสาย 2086 ตำบลด่าน - อำเภอศิลาลาดม.2 - บ้านหนองบัวดง ม.6 [ 12 มี.ค. 2564 ]210
23 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอดฟาสติก ถนนรอบหนองบัวดง ม.2-ม.6 [ 12 มี.ค. 2564 ]175
24 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟลาสติกคอนกรีต ถนนสายรอบหนองบัวดง บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2 - บ้านหนองบัวดง ม.6 [ 1 มี.ค. 2564 ]204
25 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ถนนเส้นหน้สวัดบ้านหนองพอก-ถนนลาดยาง ม.4 บ้านหนองพอก [ 7 ก.พ. 2564 ]176
26 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านหลักด่าน ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 3 บ้านหลักด่าน [ 14 พ.ค. 2563 ]168
27 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านหนองพอกถึงสามแยกโรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก หมู่ที่ 4 บ้านหนองพอก [ 14 พ.ค. 2563 ]187
28 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นข้าง รพ.สต.หนองบัวดง ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวดง [ 14 พ.ค. 2563 ]184
29 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นถนนลาดยางสุด ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 9 บ้านดงเค็ง [ 14 พ.ค. 2563 ]176
30 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโนนสมบูรณ์ - ดอนกอก [ 27 มี.ค. 2563 ]206
31 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายดอนม่วง - ม.3 [ 27 มี.ค. 2563 ]169
32 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายหนองโน ม.1 -คันไดร์ [ 27 มี.ค. 2563 ]173
33 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายสามแยก ม.5- ดอนฝั่งแดง [ 27 มี.ค. 2563 ]174
34 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายบ้านซำหว้า - เขตตำบลด่าน [ 19 มี.ค. 2563 ]165
35 ประกาศผูชนะการเสนอราคา คสล. ม.6 [ 17 ก.ย. 2562 ]172
36 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองบัวดง ม.6 [ 28 ธ.ค. 2561 ]141
37 ประมาณราคากลาง ปร.4 [ 28 ธ.ค. 2561 ]151
38 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ [ 28 ธ.ค. 2561 ]169
39 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 12 พ.ย. 2561 ]166
40 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 14 ก.ย. 2561 ]122
 
หน้า 1|2|3