องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

กองช่าง

 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
  -ว่าง-  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
   
-ว่าง- นายกัมปนาท ยอดศิริ นายชูชัย  พบลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา
     
นายนภดล  สานุสันต์ นายอุดร  ไชยมณี นายเทิดทูล  สังวัง
 พนักงานจดมาตรวัดน้ำ  พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ  พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ


 

นายบริพัฒน์  ศรีภูมาตย์  

พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ