องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 1 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]28
2 รายงานการประชุมสภาวิสามัญ 15 มีนาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]29
3 รายงานการประชุมสภา วิสามัญครั้งที่ 1 10 มกราคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2566 ]30
4 รายงานการประชุมสภา สมัญ สมัยที่ 4 13 ธันวาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2566 ]30
5 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก 4 มกราคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2566 ]26
6 รายงานการประชุมสภาวิสามัญครั้งที่ 2 18 เมษายน 2565 [ 7 มิ.ย. 2566 ]28
7 รายง่านการประชุมสภาสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 7 มิ.ย. 2566 ]25
8 รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 8 กุมภาพันธ์ 2565 [ 7 มิ.ย. 2566 ]27
9 รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 14 มิถุนายน 2565 [ 7 มิ.ย. 2566 ]30
10 รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 7 มิ.ย. 2566 ]30
11 ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]120
12 รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง สมัญสามัญ สมัยที่หนึ่ง ปี 2564 [ 8 มี.ค. 2565 ]157
13 รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง สมัยวิสามัญ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2565 ]123
14 รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง สมัยสามัญ สมัยที่สอง วันที่ 15 มิถุนายน 2564 [ 8 มี.ค. 2565 ]151
15 รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง สมัยสามัญ สมัยที่สาม วันที่ 9 สิงหาคม 2564 [ 8 มี.ค. 2565 ]123
16 รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง สมัยสามัญ สมัยที่สาม วันที่ 13 สิงหาคม 2564 [ 8 มี.ค. 2565 ]157
17 ประชุมสภา-14-กุมภาพันธ์-2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]156
18 ประชุมสภา-15-มิถุนายน-2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]148
19 ประชุมสภาวิสามัญ-17-กรกฎาคม-2563ตัวใหม่ [ 20 ม.ค. 2564 ]161
20 ประชุมสภาฯสมัยสามัญ-ที่-101314-สิงหาคม-2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]744
21 ประชุมสภาฯสมัยสามัญ-ที่-4-ธันวาคม-2563-Copy [ 20 ม.ค. 2564 ]163
22 การประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]126
23 รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงสมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]149
24 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 14 มิ.ย. 2562 ]143
25 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]160
26 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]148
27 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]149