องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 ม.ค. 2567 ]2
2 คู่มือจัดเก็บภาษีป้าย [ 23 ม.ค. 2567 ]2
3 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 ม.ค. 2567 ]2
4 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 10 พ.ค. 2564 ]122