องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 
นางสำลี  เหมือนตา
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ