องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีง...
       โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563
  อบต.หนองบัวดง ป้องกันเชื้อโควิด-19 ฉีดพ่นยาบริเวณส...
      
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง นำโดยท่านนายกจรูณ ส...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง นำโดยท่านนายกจรูณ สาลีวัน ได้ร่วมมอบเจลล้างมือต้านภัยโควิด-19 ให้ก...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560