องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 

 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562
      

อบต.หนองบัวดง ร่วมกับ รพ.สต.หนองบัวดง ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวดง ร่วมดำเนินโครงการพ...

  อบต.หนองบัวดง น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างธนาคารน้ำใต...
      

อบต.หนองบัวดง น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง - แก้ปัญหาภัยแล้ง<...

  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพ...
       กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560