องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
   
 

 

 

 

 

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง...

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง...

  ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครับ

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ลงพื้นที่ทำการติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา บ้านหนองจอก เพื่อการอุปโภคบริโภค ด้านสุขภาพ และอนามัยที่ดีของประชาชน

 
 
inside ปรองดอง 7 นาที
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง 84 หมู่ที่6 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
โทร/ โทรสาร 045-960592
E- mail: admin@nongbuadong.go.th
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign