องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 

 
  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพ...
       กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
       โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
  อบต.หนองบัวดง รับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน กันยา...
      

อบต.หนองบัวดง รับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน กันยายน 2562

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560