องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 

 
  กิจกรรม/โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
       กิจกรรม/โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
  โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเท...
      

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ 

ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม ...

  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
       วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560