องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอ...

  ประเพณีแข่งขันเรือยาวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวด...
      

ประเพณีแข่งขันเรือยาวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ประจำปี 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามหน...

  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562
      

อบต.หนองบัวดง ร่วมกับ รพ.สต.หนองบัวดง ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวดง ร่วมดำเนินโครงการพ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560