องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันที่ 31 มกราคม 2566 นายอำเภอศิลาลาด นายนพนันท์ บุญคล้าย ตรวจดูโครงการตามพระราชดำริ หนองบัวดง และหนองเม็ก เพื่อจัดทำโครงการสืบสานและต่อยอดต่อไป [ 3 ก.พ. 2566 ]2
2 📣แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมและเชียร์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวช [ 21 ก.ย. 2565 ]51
3 📢📢ประกาศ ประกาศ เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไปโดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี คือ ผู้ปกครอง สามารถลงทะเบียนได้ในเทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอ [ 20 ก.ย. 2565 ]48
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ส.ค. 2565 ]57
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]58
6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2565 ]128
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 2 พ.ค. 2565 ]130
8 ประกาศรายงานผลการติดตาม ประจำปี 2564 [ 15 มี.ค. 2565 ]122
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 8 มี.ค. 2565 ]131
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 8 มี.ค. 2565 ]131
11 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 6 ต.ค. 2564 ]143
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ย. 2564 ]124
13 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (สอบข้อเขียน) สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ข. (สอบข้อเขียน) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง) [ 3 ก.ย. 2564 ]124
14 📢📢📢 ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ท่านใดที่มีผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิดและต้องการเข้าที่พักคอยและแยกกักตัวจากที่บ้าน ตำบลหนองบัวดง ให้ท่านประสานโรงพยาบาลศิลาลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวดง หรือองค์การบร [ 1 ก.ย. 2564 ]144
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ส.ค. 2564 ]120
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]116
17 ประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง โดยไม่มีกำหนดเปิด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น [ 29 ก.ค. 2564 ]117
18 ประกาศอบต.หนองบัวดง เรื่องการปิดเรียนของศพด.อบต.หนองบัวดงชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.64 ถึงวันที่ 9 ก.ค.64 [ 5 ก.ค. 2564 ]117
19 การส่งเสริมการออกกำลังกายโดย 4 G รพ.สต.ตำบลหนองบัวดง [ 5 ก.ค. 2564 ]124
20 การแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) [ 5 ก.ค. 2564 ]122
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ค. 2564 ]116
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]115
23 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.หนองบัวดง โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 20 เม.ย. 2564 ]116
24 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 19 เม.ย. 2564 ]110
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 10 มี.ค. 2564 ]114
26 ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid 19 [ 7 เม.ย. 2563 ]112
27 ประกาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง กรณีพิเศษเพิ่มเติม [ 3 เม.ย. 2563 ]97
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2563 ]98
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งขยะลงในบ่อขยะ หากมีผู้ใดพบเห็นการทิ้งขยะบริเวณรอบปากทางเข้าบ่อขยะและรอบปากบ่อขยะ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 24 มี.ค. 2563 ]99
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 มี.ค. 2563 ]91
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 20 มี.ค. 2563 ]108
32 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดศรีสะเกษ [ 19 มี.ค. 2563 ]95
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 9 มี.ค. 2563 ]108
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 2 ม.ค. 2563 ]74
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 21 ก.ย. 2562 ]104
36 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 7 ก.ย. 2562 ]95
37 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ก.ค. 2562 ]90
38 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ก่อการดี(ป้องกันเด็กจมน้ำ) 2 พ.ค2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]94
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รณรงค์งดเผาตอซังและฟางข้าว [ 18 ม.ค. 2562 ]103
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์กาบริหารส่วนตำบลให้ปฏิบัติราชการแทน [ 4 ต.ค. 2561 ]97
 
หน้า 1|2