องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดศรีสะเกษ [ 7 เม.ย. 2563 ]15
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง(เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 30 เมษายน 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]16
3 ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีกรณีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 1 เม.ย. 2563 ]15
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2563 ]18
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งขยะลงในบ่อขยะ หากมีผู้ใดพบเห็นการทิ้งขยะบริเวณรอบปากทางเข้าบ่อขยะและรอบปากบ่อขยะ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 24 มี.ค. 2563 ]14
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 มี.ค. 2563 ]21
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 20 มี.ค. 2563 ]19
8 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดศรีสะเกษ [ 19 มี.ค. 2563 ]15
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 9 มี.ค. 2563 ]32
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 2 ม.ค. 2563 ]2
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 21 ก.ย. 2562 ]63
12 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 7 ก.ย. 2562 ]58
13 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ก.ค. 2562 ]107
14 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ก่อการดี(ป้องกันเด็กจมน้ำ) 2 พ.ค2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]1
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง รณรงค์งดเผาตอซังและฟางข้าว [ 18 ม.ค. 2562 ]1
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์กาบริหารส่วนตำบลให้ปฏิบัติราชการแทน [ 4 ต.ค. 2561 ]4
17 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์ [ 20 ก.พ. 2561 ]216
18 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 22 ธ.ค. 2560 ]185
19 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]136