องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

    ส่งเสริมอาชีพประชาชน       สร้างผลผลิตจากปุ๋ยอินทรีย์

สร้างรายได้จากโครงการพระราชดำริในท้องถิ่น  ที่มีแหล่งท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4nonymousR44Z