องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงาน เดือนตุลาคม 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]67
2 แบบรายงาน เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]73
3 แบบรายงาน เดือนธันวาคม 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]70
4 แบบรายงาน เดือนมกราคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]106
5 แบบรายงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]71
6 แบบรายงาน เดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]72
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 [ 14 มี.ค. 2565 ]68
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564 [ 14 มี.ค. 2565 ]67
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564 [ 14 มี.ค. 2565 ]108
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]68
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]99
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]96
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]101
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]70
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]100
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]96
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]104
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]97