องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 ข้อ O12 [ 20 เม.ย. 2565 ]118
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ข้อ O11 [ 20 เม.ย. 2565 ]127
3 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ข้อ O 10 [ 28 ธ.ค. 2564 ]113
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ข้อ O11 [ 10 พ.ค. 2564 ]76
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 ข้อ O12 [ 10 พ.ค. 2564 ]111
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 ข้อ O12 [ 19 เม.ย. 2564 ]107
7 ติดตามและประเมินผล ปี63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]76
8 ติดตามและประเมินผล ปี63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]79
9 ติดตามและประเมินผล ปี63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]83
10 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 ข้อ O10 [ 16 ธ.ค. 2563 ]73
11 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา– ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพั [ 7 ต.ค. 2562 ]81
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 5 ส.ค. 2562 ]107