องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

กองช่าง

 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
  นายอรุณ บึงไกร
 
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
     
นางสว่าง สีนิกรณ์ 
นายกัมปนาท ยอดศิริ นายชูชัย  พบลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา
     
นายนพดล  สานุสันต์ นายอุดร  ไชยมณี นายเทิดทูล  สังวัง
 พนักงานจดมาตรวัดน้ำ  พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ  พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ
 
 
นายสุขสันต์  เข็มทอง นายบริพัฒน์  ศรีภูมาตย์  
พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา
พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ