องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบ-ปค.1-ปี-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]90
2 ปค.-4-กองการศึกษา-หนองบัวดง-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]131
3 แบบ-ปค.5-กองคลัง-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]93
4 แบบ-ปค.5-กองช่าง-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]161
5 ปค.-5-กองการศึกษา-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]130
6 คำสั่งควบคุมภายใน-ข้อ-6-63-1 [ 25 ธ.ค. 2563 ]127
7 แบบ-ปค.5-กองสวัสดิการฯ-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]116
8 แบบ-ปค.5สำนักงานปลัด-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]112
9 แบบ-ปค.4-กองคลังหนองบัวดง-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]115
10 แบบ-ปค.4สน.งานปลัดหนองบัวดง-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]110
11 แบบ-ปค.45-กองช่าง-63 [ 25 ธ.ค. 2563 ]174
12 บันทึกข้อความควบคุมภายในข้อ-6-ปี-25631 [ 25 ธ.ค. 2563 ]143
13 หนังสือส่งเวียนรายงานแบบ-ปอ.1 [ 25 ธ.ค. 2563 ]117
14 1.ปกรายงานการติดตามประเมินผลคำนำสารบัญภาคผนวก [ 25 ธ.ค. 2563 ]122
15 แบบ-ปค.4-สวัสดิการฯหนองบัวดง-63 [ 22 ธ.ค. 2563 ]115