องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านหลักด่าน ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 3 บ้านหลักด่าน [ 14 พ.ค. 2563 ]2
2 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านหนองพอกถึงสามแยกโรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก หมู่ที่ 4 บ้านหนองพอก [ 14 พ.ค. 2563 ]2
3 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นข้าง รพ.สต.หนองบัวดง ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวดง [ 14 พ.ค. 2563 ]2
4 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นถนนลาดยางสุด ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 9 บ้านดงเค็ง [ 14 พ.ค. 2563 ]2
5 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโนนสมบูรณ์ - ดอนกอก [ 27 มี.ค. 2563 ]18
6 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายดอนม่วง - ม.3 [ 27 มี.ค. 2563 ]18
7 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายหนองโน ม.1 -คันไดร์ [ 27 มี.ค. 2563 ]19
8 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายสามแยก ม.5- ดอนฝั่งแดง [ 27 มี.ค. 2563 ]25
9 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายบ้านซำหว้า - เขตตำบลด่าน [ 19 มี.ค. 2563 ]18
10 ประกาศผูชนะการเสนอราคา คสล. ม.6 [ 17 ก.ย. 2562 ]50
11 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองบัวดง ม.6 [ 28 ธ.ค. 2561 ]110
12 ประมาณราคากลาง ปร.4 [ 28 ธ.ค. 2561 ]109
13 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ [ 28 ธ.ค. 2561 ]116
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 12 พ.ย. 2561 ]113
15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 14 ก.ย. 2561 ]117
16 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้าว จำนวน 1 เครื่อง [ 14 ก.ย. 2561 ]114
17 ประกาศราคากลางจัดซื้อหินคลุก จำนวน 1 โครงการ [ 14 ก.ย. 2561 ]128
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]116
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]112
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]116
 
หน้า 1|2|3|4