องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผูชนะการเสนอราคา คสล. ม.6 [ 17 ก.ย. 2562 ]7
2 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองบัวดง ม.6 [ 28 ธ.ค. 2561 ]70
3 ประมาณราคากลาง ปร.4 [ 28 ธ.ค. 2561 ]70
4 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ [ 28 ธ.ค. 2561 ]75
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 12 พ.ย. 2561 ]74
6 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 14 ก.ย. 2561 ]79
7 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้าว จำนวน 1 เครื่อง [ 14 ก.ย. 2561 ]77
8 ประกาศราคากลางจัดซื้อหินคลุก จำนวน 1 โครงการ [ 14 ก.ย. 2561 ]86
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]78
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]74
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]79
12 ประกาศราคากลาง [ 29 ส.ค. 2561 ]76
13 ประกาศราคากลาง [ 29 ส.ค. 2561 ]79
14 ประกาศราคากลาง [ 29 ส.ค. 2561 ]86
15 ประกาศราคากลางก้อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวทอง ม.1 [ 25 มิ.ย. 2561 ]152
16 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลักด่าน ม.3 [ 25 มิ.ย. 2561 ]87
17 ประกาศราคากลางก้อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจอก ม.7 [ 25 มิ.ย. 2561 ]85
18 ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 25 มิ.ย. 2561 ]80
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 1 มิ.ย. 2561 ]101
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 (แบบ สขร.1) [ 1 พ.ค. 2561 ]97
 
หน้า 1|2|3