องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองบัวดง ม.6 [ 28 ธ.ค. 2561 ]54
2 ประมาณราคากลาง ปร.4 [ 28 ธ.ค. 2561 ]56
3 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ [ 28 ธ.ค. 2561 ]61
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 12 พ.ย. 2561 ]58
5 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 14 ก.ย. 2561 ]65
6 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้าว จำนวน 1 เครื่อง [ 14 ก.ย. 2561 ]64
7 ประกาศราคากลางจัดซื้อหินคลุก จำนวน 1 โครงการ [ 14 ก.ย. 2561 ]71
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]65
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]62
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]66
11 ประกาศราคากลาง [ 29 ส.ค. 2561 ]63
12 ประกาศราคากลาง [ 29 ส.ค. 2561 ]65
13 ประกาศราคากลาง [ 29 ส.ค. 2561 ]73
14 ประกาศราคากลางก้อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวทอง ม.1 [ 25 มิ.ย. 2561 ]139
15 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลักด่าน ม.3 [ 25 มิ.ย. 2561 ]72
16 ประกาศราคากลางก้อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจอก ม.7 [ 25 มิ.ย. 2561 ]75
17 ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 25 มิ.ย. 2561 ]67
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 1 มิ.ย. 2561 ]90
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 (แบบ สขร.1) [ 1 พ.ค. 2561 ]85
20 คำสั่งแต่ตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]86
 
หน้า 1|2|3