องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงแอสฟัสติก ม.9-คันไดร์ [ 26 ม.ค. 2566 ]4
2 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนแอสฟัสติก ม.9-คันไดร์ [ 23 ม.ค. 2566 ]2
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางจากบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2566 ]2
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางจากบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตู้ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2566 ]3
5 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านหลักด่าน ม.3 [ 12 ม.ค. 2566 ]4
6 ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล บ้านหลักด่าน ม.3 [ 5 ม.ค. 2566 ]4
7 ปร.4 สนมฟุตซอล ม.3 บ้านหลักด่าน [ 5 ม.ค. 2566 ]6
8 TOR สนามฟุตซอลบ้านหลักด่าน ม.3 [ 5 ม.ค. 2566 ]5
9 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านหลักด่าน ม.3 [ 25 พ.ย. 2565 ]11
10 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอดฟาสติกสาย 2086-อ.ศิลาลาด [ 18 มี.ค. 2564 ]123
11 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟลาสติกคอนกรีต ถนนเชื่อมสาย 2086 ตำบลด่าน - อำเภอศิลาลาดม.2 - บ้านหนองบัวดง ม.6 [ 12 มี.ค. 2564 ]139
12 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอดฟาสติก ถนนรอบหนองบัวดง ม.2-ม.6 [ 12 มี.ค. 2564 ]124
13 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟลาสติกคอนกรีต ถนนสายรอบหนองบัวดง บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2 - บ้านหนองบัวดง ม.6 [ 1 มี.ค. 2564 ]130
14 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ถนนเส้นหน้สวัดบ้านหนองพอก-ถนนลาดยาง ม.4 บ้านหนองพอก [ 7 ก.พ. 2564 ]116
15 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านหลักด่าน ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 3 บ้านหลักด่าน [ 14 พ.ค. 2563 ]118
16 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านหนองพอกถึงสามแยกโรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก หมู่ที่ 4 บ้านหนองพอก [ 14 พ.ค. 2563 ]134
17 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นข้าง รพ.สต.หนองบัวดง ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวดง [ 14 พ.ค. 2563 ]125
18 ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.เส้นถนนลาดยางสุด ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 9 บ้านดงเค็ง [ 14 พ.ค. 2563 ]129
19 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโนนสมบูรณ์ - ดอนกอก [ 27 มี.ค. 2563 ]130
20 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายดอนม่วง - ม.3 [ 27 มี.ค. 2563 ]119
21 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายหนองโน ม.1 -คันไดร์ [ 27 มี.ค. 2563 ]111
22 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายสามแยก ม.5- ดอนฝั่งแดง [ 27 มี.ค. 2563 ]117
23 ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดินสายบ้านซำหว้า - เขตตำบลด่าน [ 19 มี.ค. 2563 ]113
24 ประกาศผูชนะการเสนอราคา คสล. ม.6 [ 17 ก.ย. 2562 ]121
25 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองบัวดง ม.6 [ 28 ธ.ค. 2561 ]97
26 ประมาณราคากลาง ปร.4 [ 28 ธ.ค. 2561 ]106
27 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ [ 28 ธ.ค. 2561 ]118
28 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 12 พ.ย. 2561 ]113
29 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 14 ก.ย. 2561 ]79
30 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้าว จำนวน 1 เครื่อง [ 14 ก.ย. 2561 ]68
31 ประกาศราคากลางจัดซื้อหินคลุก จำนวน 1 โครงการ [ 14 ก.ย. 2561 ]64
32 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]69
33 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]69
34 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. [ 29 ส.ค. 2561 ]98
35 ประกาศราคากลาง [ 29 ส.ค. 2561 ]105
36 ประกาศราคากลาง [ 29 ส.ค. 2561 ]70
37 ประกาศราคากลาง [ 29 ส.ค. 2561 ]102
38 ประกาศราคากลางก้อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวทอง ม.1 [ 25 มิ.ย. 2561 ]100
39 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลักด่าน ม.3 [ 25 มิ.ย. 2561 ]94
40 ประกาศราคากลางก้อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจอก ม.7 [ 25 มิ.ย. 2561 ]98
 
หน้า 1|2|3