วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างปะผุพร้อมพ่นสีรถใหม่รอบคัน (หัวเก๋ง+ตัวถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการย้ายสายไฟฟ้าและโคมไฟส่องสว่าง (งานย้ายสายไฟฟ้าและติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อกรวดกรองน้ำประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง