องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อ 25 [ 28 เม.ย. 2565 ]107
2 1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อ 027 ข้อ 3 ข้อ 25 [ 7 มี.ค. 2565 ]117
3 2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 027 ข้อ 3 ข้อ 25 [ 7 มี.ค. 2565 ]103
4 3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อ 027 ข้อ 3 ข้อ 025 [ 7 มี.ค. 2565 ]116
5 4ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่น ข้อ 025 [ 7 มี.ค. 2565 ]115
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 18 ม.ค. 2564 ]119
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]81