องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

คณะผู้บริหาร

นายจรูณ  สาลีวัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
นายบุญเสาร์  คำผาย นายทองพัน  เนื่องแนวน้อย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

นายพูนทรัพย์ ชุมเดช

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง