องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

 
นายประวัฒิ  เกษร
กำนันตำบลหนองบัวดง  หมู่ที่ 2
 
นายรหัสชัย    คำสอน นางสาวชบา    พรมคุณ
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1 ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3
   
นายปาน    ยางงาม  นายประดิษฐ์    คำสุทธี
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  5
   
นายบุญธรรม    แสงศร นายอำนวย    อบเชย
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6 ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7
   
นายบุญธรรม    ดำเกลี้ยง นายสมชาย    ช่างสลัก
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  8 ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9