องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปงบประมาณ 2562 ฉบับแรก

    รายละเอียดข่าว

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปงบประมาณ 2562 ฉบับแรก    เอกสารประกอบ

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปงบประมาณ 2562 ฉบับแรก
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลเบื้องต้น
คำแถลงการ
บันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดคำแถลงการ
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ