องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ