องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง นางสาวชลดา สายสมุทร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง และพนักงานส่วนตำบล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์และสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล


2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-02
2024-01-29
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-05
2024-01-05