องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมการต่อต้านและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมการต่อต้านและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ