องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 (แบบ สขร.1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 (แบบ สขร.1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง