องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง นางสาวชลดา สายสมุทร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง และพนักงานส่วนตำบล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์และสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล


2023-03-24
2023-03-16
2023-03-14
2023-03-13
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08