องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ได้ออกทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร ในช่วงเวลากลางคืน


2023-03-24
2023-03-16
2023-03-14
2023-03-13
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08