องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 25 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ได้ออกทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร ในช่วงเวลากลางคืน ทั


2023-02-08
2023-02-08
2023-02-08
2023-02-08
2023-02-08
2023-02-07
2023-02-06
2023-02-06
2023-02-06
2023-02-06