องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562


อบต.หนองบัวดง ร่วมกับ รพ.สต.หนองบัวดง ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวดง ร่วมดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562

2019-11-07
2019-11-01
2019-09-27
2019-09-25
2019-09-20
2019-09-17
2019-09-11
2019-05-24
2019-02-04
2019-01-15