องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562


อบต.หนองบัวดง ร่วมกับ รพ.สต.หนองบัวดง ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวดง ร่วมดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562

2020-06-02
2020-04-21
2020-04-16
2020-04-13
2020-04-13
2020-01-21
2020-01-11
2019-12-30
2019-12-30
2019-12-27